White QC, M. (1993). Marine Inquiries. QUT Law Review, 9, 61-79. doi:10.5204/qutlr.v9i0.369